Nyheter

Monday, 08 October 2018
Svenska FSC lanserar plattform för arbetet med FN:s globala hållbarhetsmål

Together we are FSC

I höst lanserar Svenska FSC ett globalt initiativ som visar hur FSC bidrar till att uppfylla 14 av FN:s 17 globala mål för hållbar utveckling.


FSC:s globala arbete för ett ansvarsfullt skogsbruk spelar roll för 14 av de 17 globala hållbarhetsmålen. Med den nya plattformen ”Together we are FSC” kopplas FSC:s mål samman med FN:s globala mål på ett nytt och värdebaserat sätt. Nu bjuds företag och organisationer runt om i världen in att vara med!

"Vårt arbete med plattformen startades genom ett nordiskt initiativ, eftersom vi upplevde ett stort behov av att guida företag och organisationer i deras kommunikation om FSC och varför deras val av FSC spelar roll. Efter att ha rest runt i världen och intervjuat och fotograferat människor, har resultatet blivit så spännande, och framförallt så relevant, att det nu kommer att lanseras i 80 länder”, säger Märta Lindqvist, kommunikationsansvarig vid Svenska FSC.

TOGETHER WE ARE FSC
I satsningen kopplas berättelser från skogen samman med de globala hållbarhetsmålen och gestaltas genom vackra bilder och videoklipp från olika delar av världen. Fokus är den unika demokratiska gemenskapen som finns inom FSC. Från skogsbruk, till producent, och till slut hos konsument – alla spelar en lika viktig roll, och tillsammans är vi alla FSC.

”Vi är väldigt glada över alla de berättelser som människor världen över bidragit med. Jag ser fram emot att dela dem med våra intressenter i slutet av året," säger Märta Lindqvist.

Via plattformen kan man utforska vilka av målen FSC bidrar till att uppfylla, och företag och organisationer kan använda plattformen för att visa vilken skillnad de bidrar till genom att stödja FSC.

Materialen på plattformen är gratis att använda för alla som arbetar med FSC, så att de kan visa att de är en del av världens mest ambitiösa märkning för skog och skogsprodukter.

Den globala plattformen kommer att lanseras i början av december.


© Forest Stewardship Council® · FSC® F000229