Nyheter

Monday, 24 September 2018
Utmaningar för mindre markägare att bli FSC-certifierade

Utmaningar för mindre markägare (© Andreas Stenqvist/Mostphotos)© Andreas Stenqvist/Mostphotos

Nyligen publicerades en masteruppsats vid SLU som kartlagt vilka utmaningar, både faktiska och antagna p.g.a. missuppfattningar, som mindre markägare upplever med FSC-certifiering.


I studien ”Barriers to FSC certification for small forest owners in Sweden” har författaren Cristopher Johansson undersökt FSC:s och PEFC:s skogsbruksregler för mindre markägare, och menar att det egentligen inte finns några större skillnader. Däremot finns en upplevd oro att FSC:s standard ska utvecklas åt ett håll som gör det svårt för mindre markägare att leva upp till kraven. Förutom detta upplever markägarna att certifiering, oavsett regelägare, är kostsamt och tidskrävande. Det finns också en upplevd oro över maktbalansen inom FSC.

Johansson menar att den största problematiken är bristande kommunikation, något som i sin tur kan leda till missförstånd och osäkerhet, och att den bristande kommunikationen skapar barriärer mellan skogsägarna och FSC.

- Studien belyser en brist i kommunikationen mellan FSC, skogsägarrörelsen och de mindre markägarna. Vi behöver bli bättre på att nå ut till dem och slå hål på myten att det är krångligt med FSC, säger Lena Dahl, Verksamhetschef vid Svenska FSC.

Här kan du ta del av hela studien.


© Forest Stewardship Council® · FSC® F000229