Nyheter

Thursday, 20 September 2018
Ny bestämmelse gällande revisionstid

Revision (© FSC GD)© FSC GD

Nyligen publicerades en ny riktlinje för certifierare gällande hur lång tid en skogsbruksrevision ska ta. Den nya riktlinjen börjar gälla den 1 januari 2019.


Riktlinjen ADVICE-20-007-19 Forest Management Auditing Time anger ett minimum för hur lång tid en skogsbruksrevision ska ta. Det som huvudsakligen avgör tidsåtgången är hur många hektar skog som ingår i markinnehavet och vilken typ av revision som görs.

Det finns dessutom elva faktorer som antingen kan öka eller minska revisionstiden, till exempel om det finns områden med höga bevarandevärden (HCV) eller antalet öppna avvikelser.

Du hittar mer information om innehållet på sidan 26–28 i det uppdaterade direktivet.


© Forest Stewardship Council® · FSC® F000229