Nyheter

Tuesday, 18 September 2018
Många vill påverka det svenska skogsbruket

Standardrevision

Nu har tiden för att svara på konsultationen om FSC standarden för skogsbruk i Sverige löpt ut, och många vill vara med och påverka. Sammanlagt har vi fått in ca 1700 kommentarer från 42 personer och organisationer.


Arbetet med att hantera kommentarerna pågår för fullt.
- Svaren visar på ett stort och brett engagemang. Nu kommer vi att använda kommentarerna för att ta fram ett förslag på ny standard för skogsbruk i Sverige, säger Henrik von Stedingk, skogs- och standardansvarig vid Svenska FSC.

Hur kommer kommentarer att hanteras?
Alla synpunkter kommer att beaktas och en summering av hur synpunkterna har hanterats kommer att publiceras. För skogsbruksstandarden kommer framför allt kommentarer avseende språk, tydlighet och praktisk genomförbarhet att tas in. För standarden anpassad för mindre markägare kommer mer öppna diskussioner att föras i den arbetsgrupp som tillsatts.

När börjar standarden gälla?
När de nya standardförslagen tagits fram ska de godkännas av Svenska FSC:s styrelse och därefter av FSC International innan den börjar gälla. Den nya standarden är beräknad att publiceras under 2019 men få genomslag först 2020.

Vi vill passa på att tacka alla som svarat på konsultationen och bidragit till att utveckla det svenska skogsbruket!