Nyheter

Monday, 11 June 2018
Västerås stift skyddar utrotningshotad fjärilsart

Asknätfjärilen (© Inger Holst, Länsstyrelsen)© Inger Holst, Länsstyrelsen

Enligt ett pressmeddelande som Västerås stifts skogsförvaltning gått ut med meddelar stiftet att de kommer att anpassa sitt skogsbruk för att skydda den hotade asknätfjärilen som finns i Siggeboda utanför Lindesberg. I ett skogsområde på 1,5 hektar kommer allt skogsbruk att riktas in på att gynna den sällsynta fjärilsartens fortlevnad.


Asknätfjärilen finns bara i två områden i landet, i Roslagen norr om Norrtälje och på några platser väster om Lindesberg, varav Västerås stifts marker i Siggeboda är en. Asknätfjärilen är så sällsynt att den omfattas av ett nationellt åtgärdsprogram fastställt av Naturvårdsverket.

Naturvårdsavtalet i Siggeboda har kommit till stånd tack vare att Claes Eliasson, Sveriges främsta expert på asknätfjärilen, tillsammans med Skogsstyrelsen tog kontakt med Västerås stifts skogsförvaltning och berättade att den hotade arten finns på stiftets mark. Det ledde till ett samarbete som nu resulterar i att Västerås stifts skogsförvaltning förbinder sig att bruka marken i Siggeboda på ett sätt som gynnar asknätsfjärilen.

- För oss var det självklart att gå in i det här. Det är spännande att vi har den här sällsynta arten på våra marker och att vi får möjlighet att vara med och bidra till att den bevaras. Vi är dessutom certifierade enligt FSC, vilket innebär att vi ska ta hänsyn till, och genomföra åtgärder för att gynna, rödlistade arter, säger Jens Brorson.

Presskontakt: Jens Brorson, miljöansvarig Västerås Stift Skog AB,
070-380 06 19, jens.brorsson at svenskakyrkan point se

Läs mer i Västerås stifts pressmeddelande.


© Forest Stewardship Council® · FSC® F000229