Nyheter

Monday, 04 June 2018
Resumé från årsstämman

Resumé från årsstämman 2017 (© Mostphotos)© Mostphotos

Den 23 maj hade vi vår årsstämma och många medlemmar var på plats för att besluta om vårt framtida arbete. Under stämman föreslogs nya stadgar, och eftersom detta var den andra stämman som ändringarna var uppe för beslut, är de nya stadgarna giltiga.


Under årsstämman redogjorde kansliet för verksamheten 2017 och berättade bland annat om den pågående revisionen av den svenska skogsbruksstandarden, att den sista delen av projektet som kartlagt nyttan med FSC i Östersjöregionen för den biologiska mångfalden nu är avslutat, och att planen är att publicera en sammanfattande, vetenskaplig artikel. Kansliet berättade också om arbetet med klagomål och kritiker, samt olika kommunikationsprojekt som kommer att lanseras under 2018.

Under 2017 skedde också byte av verksamhetschef och Lena Dahl tillträdde under september månad. Under slutet av verksamhetsåret uppstod arbetsbrist och två personer blev varslade.

Styrelsen
Vi vill hälsa fyra nya ledamöter till styrelsen välkomna! De är Madelene Engman, GS-facket, Per Funkquist, BillerudKorsnäs, Dennis Kraft, BirdLife Sverige och Johan Lindman, Stora Enso.
Vi vill också passa på att tacka de ledamöter som avgått för sitt arbete i styrelsen! Stort tack till: Anders Blom, Protect Sapmi, Uno Brinnen, BillerudKorsnäs, Anders Hildeman, Ahlstrom-Munksjö, Leif Johansson, GS-Facket, Joakim Källman, Svenska kyrkans skogscertifiering och Åke Pettersson, BirdLife Sverige.

Vill du veta mer om verksamhetsåret 2017 hittar du det i vår verksamhetsberättelse.


© Forest Stewardship Council® · FSC® F000229