Nyheter

Thursday, 26 April 2018
Ny statistik över FSC-certifierad areal på kommunnivå och länsnivå

Andel FSC-certifierad produktiv skogsareal per län 2017

Svenska FSC har sammanställt statistik över FSC-certifierad areal på kommunnivå och länsnivå. Statistiken visar att den FSC-certifierade produktiva skogsarealen inte har förändrats avsevärt under de senaste fem åren, dock ökar arealen i Götaland stadigt.


Idag finns totalt 52 % FSC-certifierad produktiv skog i Sverige, ca. 11 937 000 hektar. Största delen av den FSC-certifierade skogen finns i Norrland, över 6,8 miljoner hektar. Men tittar man på andelen av den skog som finns i varje landsdel så har Götaland den högsta andelen, ca 56 %.

Det finns en stor efterfrågan på statistiken, bland annat använder Sveriges Ekokommuner statistiken som ett nyckeltal i sina hållbarhetsredovisningar. Statistiken ger också en bild av hur den FSC certifierade skogsmarken är fördelad i Sverige och hur det har ändrats med tiden.

Statistiken samlades in från alla certifikatsinnehavare under januari 2018 och bygger på deras redovisade arealer. På grund av fastigheter som ligger i flera kommuner, samt att olika certifikatsinnehavare samlar in data på olika sätt, kan viss osäkerhet råda kring de FSC-certifierade arealerna på kommunnivå.


© Forest Stewardship Council® · FSC® F000229