Nyheter

Tuesday, 24 April 2018
Nya verktyg för att implementera den nya varumärkesstandarden

Forests For All Forever

FSC:s varumärkesstandard för certifierade företag FSC-STD-50-001 (V2-0) började gälla 1 mars 2018. FSC har utvecklat ett antal verktyg för att stödja företag att implementera den reviderade standarden


Ny eTraining
En varumärkesutbildning i linje med FSC-STD-50-001 (V2-0) finns nu tillgänglig via FSC eTraining-plattformen. Kursen ger en introduktion till FSC:s varumärken., och du hittar mer information under ”Resource Center” i varumärkesportalen - Trademark Portal.

Ny Quick Guide
Den nya guiden för certifierade företag följer de reviderade varumärkeskraven. Guiden tillhandahåller certifikatinnehavare med viktig information från varumärkesstandarden FSC-STD-50-001. Inkluderat i guiden finns visuella exempel för att hjälpa certifikatinnehavare att använda FSC:s varumärken på produkter och marknadsföringsmaterial.

Uppdaterad varumärkesportal
FSC har också uppdaterat varumärkesportalen för att hjälpa certifikatinnehavare att implementera standarden. En av nyheterna är att du nu kan välja vilka element som du vill inkludera i etiketten. Portalens funktioner har också förbättrats.

Har du några frågor om de nya verktygen eller den reviderade varumärkesstandarden ska du kontakta din certifierare.

Läs mer på FSC Internationals hemsida.


© Forest Stewardship Council® · FSC® F000229