Nyheter

Tuesday, 27 March 2018
Greenpeace International lämnar FSC International

Samma regler världen över (© FSC GD)© FSC GD

Greenpeace International har meddelat att de inte tänker förnya sitt medlemskap i FSC International inför 2018. Trots utträdet anser de att FSC har det starkaste systemet för skogscertifiering. Greenpeace Kanada, USA och Nya Zealand är fortsatt medlemmar.


FSC uppskattar det engagemang och arbete som Greenpeace International har bidragit med genom åren. Enligt Greenpeace International är FSC fortfarande den skogscertifiering som de förespråkar, och FSC International ser positivt på att de även i fortsättningen kommer att ha ett samarbete, trots att de väljer att lämna organisationen.

Skogscertifiering enligt FSC:s regelverk är ett viktigt verktyg för att öka och säkerställa ekonomiska, sociala och miljömässiga värden i skogen. FSC kommer fortsatt att vara det ledande verktyget inom detta område. Greenpeace Internationals utträde kommer inte att förändra FSC:s organisationsstruktur, utan kommer fortfarande att ha en kammarbalans, där flera andra internationella miljöorganisationer fortsatt har en central roll i att utforma våra policys.

- WWF anser att FSC är det enda trovärdiga skogscertifieringssystemet baserat på höga miljö- och sociala krav samt dess unika medlemssystem som möjliggör en balanserat deltagande av olika intressenter. Detta är orsaken till att vi rekommenderar FSC och FSC-certifierade produkter som ett ansvarsfullt val. Samtidigt anser WWF att FSC behöver utvecklas och förbättras och vi arbetar som med-lemmar intensivt med att bidra till förbättringar, säger Per Larsson, Senior Rådgivare Skog, Världsnaturfonden WWF.

Medlemskap inom FSC
FSC är en global medlemsorganisation där medlemmarna är placerade i tre olika kammare (miljökammare, social kammare och ekonomisk kammare). Varje kammare har 1/3 av rösterna vid omröstningar. Inom varje kammare viktas rösterna så att representanter från det globala Nord och Syd får 50 % av röstandelarna var.

För mer information om Greenpeace Internationals utträde vänligen kontakta:

Alexander Dunn
Media Manager
FSC International
a.dunn@fsc.org


© Forest Stewardship Council® · FSC® F000229