Nyheter

Monday, 12 March 2018
Nya riktlinjer till FSC:s spårbarhetsstandard

Nya riktlinjer

Efter att den nya spårbarhetsstandarden (FSC-STD-40-004 V3-0) publicerades förra året har det inkommit synpunkter på dess implementering, och detta har nu lett till publiceringen av nya riktlinjer.


FSC Internationals styrelse ska diskutera de inkomna synpunkterna och hitta en väg framåt för att lösa de problem som påtalats. Till dess att man hittat en lösning har FSC publicerat riktlinjer för att minska de negativa effekterna för de spårbarhetscertifierade företagen.

Riktlinjerna finns i ett så kallat direktiv som du hittar här.
För frågor och kommentarer vänligen kontakta Lucia Massaroth (l.massaroth@fsc.org).

Läs nyheten på FSC Internationals hemsida.


© Forest Stewardship Council® · FSC® F000229