Nyheter

Monday, 12 March 2018
Ny standard för varumärkesanvändning träder i kraft

Forests For All Forever

Varumärkesstandarden för certifierade företag FSC-STD-50-001 (V2-0) har nu börjat att gälla. Certifierade företag kan nu använda de nya reglerna när de placerar våra varumärken på produkter och marknadsföringsmaterial.


De större förändringarna i den nya standarden är:

  • Möjlighet till självgodkännande. De företag som själva vill godkänna sin användning av FSC:s varumärken kan nu få rätt att göra det, istället för att få all användning godkänd av sin certifierare. Det nya självgodkännandet bygger på att företaget kan visa att de har goda kunskaper om FSC:s varumärkesregler och att de har ett system för registrering och kontroll av varumärkesanvändningen.
  • Tydligare information om hur man kan beskriva FSC och FSC-produkter.
  • Möjligheten att göra logotyperna mindre än tidigare; nu är det läsbarheten som bestämmer storleken.
  • Ökad flexibilitet i var man kan placera märket på produkten och vilka element man vill ha med.

Standarden började gälla den 1 mars 2018, och sedan har de certifierade företagen 12 månader på sig att implementera de nya reglerna (till 28 februari 2019).

Läs mer på FSC Internationals hemsida.


© Forest Stewardship Council® · FSC® F000229