Nyheter

Thursday, 25 January 2018
Information om standardrevisionen

Skogsbruksstandard

Styrelsen beslutade vid styrelsemötet den 20 december 2017 att söka stöd hos FSC International för att hitta lösningar för de frågor inom revisionen av den svenska skogsbruksstandarden där oenighet fortfarande råder. Styrelsen beslutade vidare att standardkommitténs arbete pausas.


Kansliet har kontaktat FSC International och de kommer till Sverige för möten den 12-13 februari. Medlemmarna inbjuds att träffa FSC International kammarvis, och efter dessa genomförs ett möte mellan styrelsen och FSC International. Information om kammarmötena finns på hemsidan.

Efter mötet med FSC International fattar styrelsen beslut om det fortsatta arbetet med den svenska skogsbruksstandarden. Tidplanen för standardrevisionen kommer att revideras, och den andra konsultationen skjuts upp tills vidare.

För frågor om mötena vänligen kontakta Jenny Wik Karlsson, jenny at sapmi point se


© Forest Stewardship Council® · FSC® F000229