Nyheter

Thursday, 25 January 2018
Centraliserad riskbedömning för Controlled Wood i Sverige

Controlled Wood (© FSC GD)© FSC GD

Styrelsen för Svenska FSC beslutade under sitt möte i november 2017 att avsluta arbetet med att ta fram en nationell riskbedömning. Det innebär att den centraliserade riskbedömningen för Controlled Wood kommer att gälla för Sverige.


FSC International kommer att publicera en fullständig centraliserad riskbedömning för Sverige i maj 2018, vilket innebär att den kommer att börja gälla i november 2018.

För de kategorier eller indikatorer som bedömts som specificerad risk blir det upp till certifierade företag att ta fram kontrollåtgärder. Svenska FSC kommer att bjuda in medlemmar, certifierade företag och certifierare till informations- och kalibreringsmöten för att underlätta detta arbete.

Här hittar du mer information om Controlled Wood.


© Forest Stewardship Council® · FSC® F000229