Nyheter

Thursday, 14 December 2017
Essity medlemmar i Svenska FSC

Essity medlemmar i Svenska FSC (© Essity)© Essity

Som ett av världens ledande företag inom hygien- och hälsobranschen har nu Essity blivit medlemmar i Svenska FSC. Essity är också ett av de företag som undertecknat Vancouverdeklarationen med målet att öka användningen av trä- och pappersprodukter från ansvarsfullt skogsbruk.


De allra flesta av oss har någon av Essitys produkter i våra hem. Med varumärken som Libero, Libresse, Tork och Tena är Essity ett av de ledande företagen inom hygien- och hälsobranschen och idag har de försäljning i cirka 150 länder.

- Det är viktigt att företag tar ansvar för sin produktion. Ju fler företag som väljer att arbeta för att öka andelen FSC-material desto bättre är det för våra skogar. Vi är glada att Essity väljer att bli medlemmar hos oss och fortsätter att öka sitt engagemang för världens skogar, säger Lena Dahl verksamhetschef vid Svenska FSC.

Med en omfattande marknad är det viktigt att ta ansvar och enligt Essity ska de råmaterial företaget använder vara förnybara och återvinningsbara. De strävar också efter att erbjuda så miljövänliga produkter som möjligt.

Om medlemskap
FSC är en ideell förening och alla som vill verka för vårt mål – ett ansvarsfullt skogsbruk – kan bli medlemmar. Medlemskapet är öppet för föreningar, företag, organisationer och privatpersoner. Som medlem blir du en del av ett svenskt och internationellt nätverk av företag, organisationer och privatpersoner som vill förbättra tillståndet för världens skogar.

Om Certifiering
Certifiering innebär att någon intygar att en produkt tillverkas eller behandlas enligt en viss standard. FSC har bl.a. standarder för skogsbruk och spårbarhet. Själva certifieringen, d.v.s. kontrollen av att standarderna följs, görs av oberoende certifieringsföretag.

Skogsbrukscertifiering enligt FSC innebär att skogen sköts enligt FSC:s Principer och kriterier, som anpassats till svenska förhållanden i den Svenska skogsbruksstandarden. Spårbarhetscertifiering krävs i alla steg produkten tar från skogen till butik för att den ska få säljas som FSC-produkt. Med en spårbarhetscertifiering visar man att träråvaran kommer från ett ansvarsfullt skogsbruk och har ett kontrollerat ursprung. På så sätt kan konsumenter känna sig trygga med att välja FSC-produkter när de handlar.

Hållbarhetschef för Essity. (© Essity)© Essity- Vi på Essity prioriterar FSC som certifieringssystem och ser det som ett viktigt verktyg för att sprida hållbart skogsbruk i världen. Genom att kräva av våra leverantörer att den färskfiber vi köper är 100 % certifierad eller kontrollerad, bidrar vi till att upprätthålla och skydda principerna om biologisk mångfald och skogsbesvarande. I FSC Sverige vill vi även arbeta för att tydliggöra värdet av FSC-märkningen mot kunder och konsumenter, säger Kersti Strandqvist, hållbarhetschef för Essity.


© Forest Stewardship Council® · FSC® F000229