Nyheter

Monday, 27 November 2017
Ny standard för varumärkesanvändning

Forests For All Forever

Nu har den nya standarden för hur certifierade företag får använda FSC:s varumärken publicerats. Standarden FSC-STD-50-001 (V2-0) börjar att gälla 1 mars 2018.


Standarden specificerar hur FSC:s varumärken får användas på FSC-certifierade produkter, för marknadsföring av FSC-certifierade produkter, och för marknadsföring av den egna organisationens FSC-certifiering. Standarden börjar gälla 1 mars 2018, sedan har de certifierade företagen 12 månader på sig att implementera de nya reglerna.

Några av de större förändringarna i den nya standarden.

  • Nu kan de företag som själva vill godkänna sin användning av FSC:s varumärken göra det, istället för att få all användning godkänd av sin certifierare. Det nya självgodkännandet bygger på att företaget kan visa att de har goda kunskaper om FSC:s varumärkesregler och att de har ett system för registrering och kontroll av varumärkesanvändningen.
  • Tydligare information om hur man kan beskriva FSC och FSC-produkter.
  • Logotyperna kan göras mindre än tidigare, nu är det läsbarheten som bestämmer storleken
  • Ökad flexibilitet i var man kan placera märket på produkten och vilka element man vill ha med.

För att underlätta övergången till den nya standarden finns en jämförelse mellan den nuvarande och den nya standarden. Det finns även en FAQ som du kan ladda ner nedan.


Webinar
FSC International har ordnat webbmöten för att presentera förändringarna i den nya standarden. Det första mötet är den 13 december och det sista den 25 januari. Anmäl dig till webbmötet.

Läs mer på FSC Internationals hemsida.© Forest Stewardship Council® · FSC® F000229