Nyheter

Monday, 25 September 2017
Riskbedömning för Controlled Wood

Controlled Wood (© FSC GD)© FSC GD

Svenska FSC håller nu på att ta fram en nationell riskbedömning (NRA) för Controlled Wood.


Arbetsgruppen hade sitt första möte i september. Om allt går enligt planen så kommer den nationella riskbedömningen (NRA) ut på konsultation i början av 2018 och beräknas vara färdig hösten 2018.

FSC International har genomfört en centraliserad nationell riskbedömning (CNRA) för Sverige. Den kommer att publiceras i maj 2018 och kommer att börja gälla i november 2018. Det innebär att den centraliserade riskbedömningen (CNRA) ersätter de företagsspecifika riskbedömningarna. Så fort den nationella riskbedömningen (NRA) blir godkänd kommer den att ersätta den centraliserade nationella riskbedömningen (CNRA).

Om Controlled Wood och riskbedömningar
Produkter märkta med FSC Mix består dels av träfiber från certifierade skogar men också av fiber från icke certifierade skogar. Den fiber som kommer från icke certifierade skogar måste dock vara kontrollerad s.k. Controlled wood. Controlled Wood finns för att minska risken att fiber från oacceptabla källor kommer in i FSC-processen. Oacceptabla källor kan vara virke som avverkats i konflikt med lag eller mänskliga rättigheter, som förstör höga bevarandevärden eller bidrar till avskogning.

En nationell riskbedömning görs för att uppskatta risken av att icke certifierat virke på marknaden kommer från oacceptabla källor. Om risken anses vara låg kan virket klassas som Controlled Wood. I annat fall behöver köparen genomföra vissa kontrollåtgärder.

Läs mer om Controlled Wood.


© Forest Stewardship Council® · FSC® F000229