Nyheter

Wednesday, 20 September 2017
FSC undersöker leverantörskedjan för träkol

FSC undersöker leverantörskedjan för träkol (© FSC GD)© FSC GD

FSC International har inlett en undersökning av leverantörskedjan för träkol och vidtagit åtgärder för att säkerställa äktheten. Det är viktigt för FSC att icke-certifierat material inte letar sig in i leverantörskedjan.


Efter att ha fått rapporter från olika intressenter som ifrågasatt äktheten hos FSC-certifierat träkol startade FSC International och Accreditation Services International (ASI) en undersökning av hela leverantörskedjan. De fann att träkol som inte kom från FSC certifierad skogsråvara märktes som FSC och en mer omfattande undersökning har inletts. Redan nu har man vidtagit åtgärder och nio certifikat har dragits in.

Nästan alla företag som hanterar och säljer certifierad träkol har meddelat uppgifter till FSC och ASI om totala volymer samt information om vilka de köper från och säljer till. ASI har använt denna information för att kartlägga flödena av produkter och felaktiga certifieringsanspråk i leverantörskedjan.

ASI-ackrediterade certifieringsbolag kommer att kontrollera volymer och flöden av produkter mellan företag. Om de är felaktiga kommer de att utfärda avvikelser och/eller dra in eller avsluta certifikat. Felaktigt märkt träkol kommer att tas bort från marknaden och obligatorisk spårbarhetskontroll och tester av träfibern kommer att genomföras. ASI har ökat övervakningen i de regioner där problemen identifierats, och kommer också att göra kontroller där det finns oklarheter.

FSC International har sammanställt ett faktablad där du hittar mer information. Läs hela nyheten på deras hemsida.© Forest Stewardship Council® · FSC® F000229