Nyheter

Tuesday, 19 September 2017
Fler svenskar bryr sig om skogen och FSC

26 % känner till FSC-märket (© Tetra pak)© Tetra pak

Tetra Pak genomför årligen en konsumentundersökning för att mäta kännedomen om olika miljömärkningar, där bland annat FSC ingår. Trenden håller i sig och kännedomen om Forest Stewardship Council fortsätter att öka. Vid 2017 års mätning uppmättes kännedomen i Sverige till 26 %.


Företag och konsumenter vill göra rätt och gör aktiva val. Det är bra för både människor och miljö att allt fler väljer att köpa märkta produkter. Det positiva resultatet från kännedomsundersökningen visar att allt fler svenskar känner till FSC-märkningen och vet att råvaran kommer från skogsbruk som skyddar höga miljövärden, motverkar avskogning och värnar om mänskliga rättigheter.

FSC har funnits i Sverige i mer 20 år
Vi utvecklar det svenska skogsbruket och vissa genombrott är vi extra nöjda över. Ett av dessa är att vi leder utvecklingen med att fasa ut kemiska bekämpningsmedel vid nyplantering. Det är inte enbart bra för miljön, utan även för de som arbetar i skogen som slipper hantera kemikalierna.

- Ju fler som känner till FSC och gör ett aktivt val när det handlar desto mer skillnad innebär det för världens skogar. Att välja rätt förpackning är ett av de aktiva val man kan göra som konsument, och det är ett enkelt val då förnybara förpackningar av papper generellt sett är bättre än alternativ i andra material, säger Märta Lindqvist, kommunikationsansvarig vid Svenska FSC. Självklart är det då viktigt att man väljer FSC-märkta förpackningar då dessa kommer från ett skogsbruk som tagit ansvar för hur de brukat skogen.

Tetra Paks hållbarhetsarbete
Som en del i Tetra Paks hållbarhetsarbete ingår att använda material från ett an-svarsfullt skogsbruk. Sedan 2014 är alla deras anläggningar i världen spårbarhetscertifierade enligt FSC och 2015 kom all kartong från FSC-certifierade leverantörer. Under 2016 var 65 % av deras förpackningar i Sverige FSC-märkta.

Tetra Pak var tidigt ute. Redan 2007 introducerade de världens första FSC-märkta förpackning på marknaden och 2015 lanserades deras första helt förnybara förpackning – Tetra Rex® Biobased.


© Forest Stewardship Council® · FSC® F000229