Nyheter

Thursday, 03 August 2017
FN-rapport om globala hållbarhetsmål bekräftar skogscertifieringens roll

FN-rapport bekräftar skogscertifieringens roll (© Mostphotos)© Mostphotos

FN:s rapport Progress towards the Sustainable Development Goals som nyligen släppts av FN:s generalsekreterare har för första gången skogscertifiering som en indikator för att rapportera om de framsteg som gjorts för att uppnå hållbart skogsbruk.


FSC:s certifieringssystem är ett konkret och tillförlitligt verktyg för hållbar skogscertifiering. Det bidrar till att skydda biologisk mångfald, hjälper till att bekämpa klimatförändringar, förbättrar försörjningsmöjligheter för människor som är beroende av skogen och ger konsumenterna möjlighet att handla mer hållbart.

”Det är första gången som FN uttrycker att skogscertifiering är ett av de viktigaste verktygen för att uppnå ett hållbart skogsbruk. Det är en tydlig signal till regeringar, internationella institutioner, skogsägare och näringslivet att certifieringar som FSC är ett konkret sätt att bidra till att uppnå FN:s mål för hållbar utveckling", säger John Hontelez, Chief Advocacy Officer vid FSC International.

FSC har identifierat 11 mål för hållbar utveckling där vårt certifieringssystem bidrar. Bland dessa är mål 1: Ingen fattigdom, mål 2: Ingen hunger, mål 6: Rent vatten och sanitet för alla och mål 15: Ekosystem och biologisk mångfald.

Statistiken som följer med rapporten visar att tillväxten av certifierade skogsområden i världen har ökat från 7,09 % 2010 till 11,01 % 2014, med stora skillnader mellan världsdelar och landkategorier.

Läs nyheten på FSC Internationals hemsida.


© Forest Stewardship Council® · FSC® F000229