Nyheter

Friday, 30 June 2017
Ny procedur för tolkningar av standarden

Svenska FSC har öppnat upp för att göra tolkningar av den nuvarande standarden. Det nya är att alla tolkningarna skickas in till FSC international för godkännande innan de publiceras. Därefter gäller tolkningarna för alla certifierade skogsbrukare och ska tillämpas av certifierarna vid revision. Precis som tidigare är det standardkommittén som tar fram förslag till tolkningar, efter några års paus i tolkningsarbetet till förmån för standardrevisionen.


De första tolkningarna som har gjorts enligt den nya proceduren handlar om frågor avseende medling och samråd mellan företrädare för skogsbruk och renskötseln.

Med ett nytt upplägg på hemsidan blir det tydligare vad som är tolkning av standarden, och som ska följas, respektive vad som är vad som är vägledning, som är mer av en rekommendation till vad som krävs för att uppfylla krav i standarden.


© Forest Stewardship Council® · FSC® F000229