Nyheter

Friday, 30 June 2017
FSC:s regler framtagna i demokratisk process

Högstubbe – FSC-standarden kräver att tre högstubbar eller ringbarkade träd skapas per hektar vid avverkning.

Det är viktigt att vi tillsammans tar ansvar för våra skogar. Våra regler finns till för de skogsägare som vill ta ett extra ansvar för hur de brukar sin skog och arbeta mer hållbart. FSC:s regler är framtagna i en process där samtliga kammare måste komma överens.


Våra regler utformas av våra medlemmar som representerar miljö, sociala, och ekonomiska intressen. Inom FSC, både internationellt och i Sverige, ingår våra medlemmar i tre kammare, social kammare, miljökammare och ekonomisk kammare. Varje kammare äger 1/3 av röststyrkan och för att ett beslut ska antas måste medlemmarna vara överens. Alltså kan inte en regel antas om en kammare inte accepterar förslaget. Nyckelbiotoper är en viktig del av vår skogsbruksstandard och något som våra medlemmar kommit överens om. Bland våra medlemmar finns både större och mindre markägare representerade.

Organisationer och företag kan bli medlemmar i FSC och därmed vara med att besluta om våra regler. Vid revisioner, som t.ex. av den svenska skogsbruksstandarden, inhämtar vi även kommentarer andra intressenter och allmänheten.

I dag är ungefär 50 % av den svenska skogen FSC-certifierad, vi vill gärna att denna siffra ökar. Vår vision är ett skogsbruk som kan tillfredsställa nuvarande och kommande generationers sociala, ekologiska och ekonomiska behov och rättigheter. De skogsägare som väljer att certifiera sig tar ett frivilligt ansvar att bruka skogen enligt våra regler. Idag är över 26 600 mindre markägare FSC-certifierade och trenden är att denna grupp fortsätter att öka.

Just nu pågår en revision av den svenska skogsbruksstandarden där vi gärna välkomnar kommentarer. Anders Pettersson och hela Tärna-Stensele- och Sorsele Övre Allmänningsskog liksom alla andra är välkomna att ge sina synpunkter vid den kommande öppna konsultationen. Givetvis är de även välkomna att ansöka om medlemskap för att utveckla våra regelverk tillsammans med våra andra medlemmar.

Detta är ett svar på den debattartikel som publicerades i Skogsaktuellt 170611.


© Forest Stewardship Council® · FSC® F000229