Nyheter

Friday, 30 June 2017
FSC Recycled - ett sätt att ta ansvar

Viktigt med återvinning (© Mostphotos)© Mostphotos

Både ökad konsumtion och produktutveckling leder till ett ökat tryck på skogen. Ett sätt att spara våra skogar är att använda återvunnet material.


Trä är ett fantastiskt material som både är förnybart och går att återvinna. Det går att använda till många olika produkter och är viktigt i omställningen till en biobaserad ekonomi. Något som många företag arbetar med.

Vi vill uppmuntra till återvinning
Pappersprodukter t.ex. förpackningar är exempel på skogsprodukter som kan återvinnas, upp till hela sju gånger. När materialet inte längre går att återvinnas, eftersom fibern tappat sin styrka, kan den gå till förbränning och slutligen blir till värme och energi.

FSC Recycled lanserades för att bekräfta hur viktigt det är med återvinning. Inom FSC:s regler för återvunnet material räknas både det som uppstått innan och efter konsumentledet. Till det sistnämnda räknas det pappersmaterial som vanliga konsumenter återvinner genom att lägga i pappers- eller förpackningskärlen i soprummet.

Säkerställa ursprung
När det gäller att säkerställa det återvunna materialets ursprung är det svårt. Eftersom det i dag inte finns särskilda återvinningskärl för FSC-material på våra återvinningscentraler eller soprum. Vi tycker dock att det är så pass viktigt att uppmuntra till att både företag och konsumenter återvinner och köper återvunnet material att vi vill premierade de företag som satsar på återvinning med att kunna använda vår märkning.


© Forest Stewardship Council® · FSC® F000229