Nyheter

Tuesday, 23 May 2017
Älska skogen – ett integrationsverktyg

Kalvhagsskolan 1 från Styrsö (© Anders Torneholm/Universeum)© Anders Torneholm/Universeum

Den 10 maj avgjordes tävlingen Älska Skog på Universeum i Göteborg. Vinnare blev Kalvhagsskolan 1 från Styrsö som marknadsförde den svenska skogen som ett integrationsverktyg.


Närmare 500 elever i årskurs 5 och 6 deltog i tävlingen vars uppdrag var att marknadsföra den svenska skogen till antingen stadsbor eller nysvenskar som av olika anledningar inte går till skogen. Den klass som lyckades allra bäst var alltså Kalvhagsskolan 1 som vann 10 000 kronor till klasskassan och en övernattning på Universeum.

- Skogen är viktig på så många olika sätt. Förutom alla de miljömässiga värdena ger den möjlighet till rekreation och till roliga upplevelser. Vi vill att fler ska få möjlighet att uppleva skogen på dessa sätt, säger Märta Lindqvist, kommunikationsansvarig vid Svenska FSC.

Svenska FSC:s satsning på barn och unga
Samarbetet med Universeum är en del i vårt arbete för att nå ut till barn och unga om hur viktigt det är att ha levande skogar och skogsägarnas roll. Projektet kommer att pågå till 2018 och finansieras av PostkodStiftelsen.

- Att skapa synlighet och marknadsstöd för mindre skogsägare är en utmaning. Tack vare finansiering från PostkodStiftelsen kan vi hjälpa mindre markägare att nå nya marknader och samtidigt hantera skogarna på ett ansvarsfullt sätt. På så sätt är detta ett drömprojekt, säger Rose Dumas, nätverkskoordinator vid Svenska FSC.

Samarbetspartners
Älska Skog ingår i ett större projekt med fokus på den svenska skogen. Projektet har hittills genererat nya skolprogram, lärarfortbildningar, uppdateringar i Universeums utställning och ett antal föreläsningar.

Svenska FSC, Sveaskog, Södra skogsägarna, Svenska kyrkan, Göteborgs miljövetenskapliga centrum och Skogssällskapet är partners till Älska Skog.

Du hittar mer information om tävlingen på Universeums hemsida.


© Forest Stewardship Council® · FSC® F000229