Nyheter

Thursday, 18 May 2017
FSC gör en handlingsplan för Schweighofer Group

FSC gör en handlingsplan för Schweighofer Group (© FSC GD)© FSC GD

Tidigare i år beslutade FSC International att utesluta Schweighofer Group då de brutit mot FSC:s regler. Nu arbetar FSC tillsammans med intressenter för att ta fram ett förslag på en handlingsplan för att återansluta Schweighofer Group.


FSC International har inrättat en arbetsgrupp som består av rumänska och internationella intressegrupper som företräder ekonomiska, sociala och miljöintressenter för att lägga grunden för handlingsplanen.

Målsättningen för arbetsgruppen är att ta fram ett förslag på åtgärder som syftar till att korrigera de identifierade bristerna och kompensera för de miljömässiga och sociala skador som uppkommit, samt att se till att de inte upprepas i framtiden. Om Schweighofer Group uppfyller kraven i handlingsplanen kan de komma att återanslutas inom FSC.

Handlingsplanen kommer att gå ut på konsultation och FSC uppmuntrar alla intressenter att då skicka in sina kommentarer.

Läs nyheten på FSC Internationals hemsida.


© Forest Stewardship Council® · FSC® F000229