Nyheter

Wednesday, 29 March 2017
Hållbara kläder på modet för FSC

FSC en av lösningarna för textilbranschen (© Mostphotos)© Mostphotos

Den årliga globala konsumtionen av textilier är omkring 100 miljoner ton, varav 90 % används till kläder. Konsumtionen förväntas öka tre gånger så mycket till år 2050. FSC vill vara en plattform för modeindustrin och den växande trenden av att använda träbaserad cellulosa till kläder.


Intresset för cellulosabaserade textilier som kommer från skogen fortsätter att öka, och kan vara ett sätt för modeindustrin att bli mer hållbar. Viktigt är att cellulosan kommer från ansvarsfullt brukade skogar, något som i dag kan vara en utmaning. Nyckelfrågan är att implementera spårbarhetsregler i den komplexa leverantörskedjan som finns inom textilindustrin. Det är en av de frågor som FSC håller på att undersöka. Är anpassning nödvändigt för att passa textilindustrin? Hur ska denna anpassning se ut?

- FSC bör sträva mot att vara en relevant aktör inom en industri där miljö- och sociala problem är vanliga, säger Rose Dumas, nätverkskoordinator vid Svenska FSC.

Vilket är det bästa alternativet?
MADY-BY är en ideell organisation som arbetar för att förbättra förutsättningarna gällande miljö och sociala frågor inom modeindustrin. Ett av deras fokusområden är användandet av mer miljövänliga fiber i kollektioner och att reducera den övergripande påverkan av modeprodukter. De har arbetat fram en modell för att jämföra de olika alternativen av textilier och klassar dem efter vilken miljöpåverkan de har. MADE-BY anser att den träbaserade cellulosan är lika bra som ekologisk bomull.


© Forest Stewardship Council® · FSC® F000229