Nyheter

Thursday, 23 March 2017
Ny FSC-standard för kontrollerat virke (controlled wood)

Controlled Wood (© FSC GD)© FSC GD

Standarden anger de krav som behöver uppfyllas vid inköp av virke från kontrollerade källor - FSC-STD-40-005 V3-1. Certifikatsinnehavare har nu till den 31 december 2017 för att övergå till den nya standarden.


Den nya versionen av standarden ersätter V3-0 som publicerades i december 2015. Huvuddelen av den nya standarden och dess förfarande förblir densamma, men det finns viktiga ändringar avseende tidsfrister och terminologi.

Standarden reviderades för att inkludera de förändringar som skett till följd av de beslut som fattades av FSC Internationals styrelse i juli 2016.

 • Certifikatsinnehavare har nu till den 31 december 2017 för att byta från V2-1 till V3-1 av standarden.
 • Sluttiden har tagits bort för när förenklad riskbedömning (nu kallad företagets riskbedömning) inte längre får användas.
 • Processer för riskbedömning (som tillåter förenklad riskbedömning att fortsätta) kan planeras fram till den 31 december 2017.
 • I de länder där det pågår processer för nationell riskbedömning (NRA), kan organisationer använda de NRA-kategorier som man enats om nationellt.
 • Organisationer kan använda de godkända kategorierna av centraliserade nationella riskbedömningar (CNRA) när de godkänts och behöver inte vänta på att alla kategorier ska godkännas.
 • Gamla nationella riskbedömningar (gamla NRA) förblir giltiga till den 31 december 2018.
 • En metod för att uppfylla EU:s Timmerförordning (EUTR) vid användning av de gamla nationella riskbedömningarna (gamla NRA) har införts.

Redaktionella förändringar i den nya revisionen inkluderar:

 • Termen "simplified risk assessment" har ändrats till "company risk assessment" (CRA). På svenska: företagets riskbedömning.
 • Uttrycket "extended risk assessment" har ändrats till "extended company risk assessment" (ECRA). På svenska: företagets utökade riskbedömning.
 • Ytterligare fotnoter har lagts för att klargöra vanliga missförstånd “origin at the FMU level”, “list of sub-suppliers”, etc.)
 • Olika typografiska och grammatiska fel har korrigerats.

Om du har några frågor, vänligen kontakta Miranda Lin (m.lin@fsc.org).

Du hittar mer information på FSC Internationals hemsida.


© Forest Stewardship Council® · FSC® F000229