Nyheter

Wednesday, 22 March 2017
FSC stänger av Schweighofer Group

Avstängning (© FSC GD)© FSC GD

FSC International har beslutat att utesluta Schweighofer Group, som sedan tidigare stått under övervakning, för överträdelse mot FSC:s regler.


Beslutet togs av FSC Internationals styrelse efter att ytterligare information inkommit om eventuell överträdelse av FSC:s standarder. Nu ser styrelsen att det kommer att krävas ytterligare undersökning för att fastställa omfattningen av överträdelsen mot FSC:s Policy för Associerade organisationer (Policy for Association). Företaget har sedan tidigare stått under övervakning, men nu väljer FSC att utesluta gruppen.

Styrelsen ansåg att om anklagelserna som inkommit om företaget stämmer skulle det innebära en ökad risk för att material som inte uppfyller FSC:s standarder och policys att hamna i FSC-märkta produkter. Detta är något som inte accepteras inom FSC.

Schweighofer Group har meddelat att de accepterar FSC:s beslut och har därför beslutat att avsluta sin FSC-certifiering med omedelbar verkan.

FSC värdesätter Schweighofer ansträngningar under de senaste tre månaderna, då de stått under övervakning, för att utveckla en plan för att införa korrigerande åtgärder. FSC uppmuntrar företaget att använda detta arbete för att fortsätta diskussionerna och att utveckla en färdplan för att avsluta avståndstagandet. Beroende på resultatet av Schweighofer framsteg, kan styrelsen överväga en gradvis återförening för koncernens fabriker utanför Rumänien.

"FSC kommer att börja bygga en permanent närvaro i Rumänien för att på ett effektivt sätt kunna samarbeta med våra medlemmar och intressenter. Det är för att säkra rätt mekanismer, såsom inrättandet av ett forum för att identifiera långsiktiga lösningar på de utmaningar ansvarsfullt skogsbruk har i landet. Det kommer behövas en konstruktiv dialog med Schweighofer Group och alla berörda parter i landet", säger Kim Carstensen, generalsekreterare, FSC International .

Läs nyheten på FSC Internationals hemsida.

Läs mer om beslutet.


© Forest Stewardship Council® · FSC® F000229