Nyheter

Wednesday, 20 June 2012
Snabb expansion för byggen i trä

Träbyggandets marknadsandelar har tiofaldigats


Från 1 till 15 procent. Så mycket har träbyggandets marknadsandelar ökat på tio år. Detta enligt Sveriges Träbyggnadskansli och Dagens Industri.

Hemligheten är att hus av trä numera ofta byggs med fabriksfärdiga moduler. Det ger kortare produktionstiden på plats, minskar risken för fuktskador och blir ofta billigare.

Enligt Träbyggnadskansliet var det behovet av billiga studentbostäder som fick trähusbyggandet att ta fart. Nu satsar flera stora företag på monteringsfärdiga moduler till träbyggnader, och husen i trä blir allt större.

Läs mer hos Sveriges träbyggnadskansli