Nyheter

Thursday, 13 September 2012
Nationella riktlinjer för vindkraftsetableringar

Detaljer ska klargöras


Svenska FSC:s styrelse har beslutat att Svenska FSC ska ta fram en nationell vägledning för att underlätta tillämpningen av FSC:s regler för vindkraftsetablering och annan markomvandling.

Den internationella vägledning som publicerades i våras klargjorde ramarna. Vindkraftsetableringar i skogen innebär en förändrad markanvändning. Därmed måste de krav FSC ställer vid omvandling av skogsmark uppfyllas.

–Ytterligare klargöranden av regelverket kan underlätta för de som är FSC-certifierade. Så motiverar Tomas Ekström, ordförande i Svenska FSC, styrelsens beslut att ta fram en nationell vägledning.

Svenska FSC:s förslag till nationell vägledning ska godkännas av Internationella FSC:s standard- och policyenhet.
Läs mer