Nyheter

Tuesday, 30 June 2015
FSC är det mest rigorösa skogscertifieringssystemet

Forests For All Forever (© Henrik von Stedingk)© Henrik von Stedingk

Nyligen presenterade WWF resultatet av en omfattande global undersökning av skogscertifieringssystemen FSC, PEFC och MTCS. Resultatet visar att FSC är det bästa alternativet.


WWFs verktyg, Certification Assessment Tool (CAT), bygger på vad WWF anser är nödvändigt för att få den bästa möjliga effekten för miljön och för sociala frågor på en större skala, samt expertutlåtanden om effekterna av certifiering.

"WWF CAT är en noggrann och öppen utvärdering och ett viktigt verktyg för att granska existerade certifieringssystem. Certifieringssystem står ständigt inför nya utmaningar eftersom både skogar och marknader runt om i världen utvecklas", säger Lina Bergström verksamhetschef vid Svenska FSC.
  
Rapporten visar att FSC, med sitt starkare system, är det mest trovärdiga skogscertifieringssystemet. Forskning bekräftar också att FSC-certifieringen har positiva effekter på miljön, social utveckling och styrning. Rapporten poängterar att den reviderade FSC-standarden (FSC:s Principer och Kriterier, P&C v5) har förbättrats avsevärt jämfört med den tidigare versionen (P&C v4), särskilt har de sociala kriterierna utvecklats. Detta innebär att ju fler skogar som är certifierade enligt FSC:s standard desto mer bör skogsbruket ytterligare förbättras.

"WWFs CAT är inte bara ett verktyg för oss, utan kan även vara ett viktigt verktyg för företag och myndigheter när de ska fatta beslut rörande skogscertifiering. Vi tror att resultaten talar för sig själva, att FSC är rätt val", säger Kim Carstensen, generalsekreterare vid FSC International.

Läs mer på WWFs hemsida.

Läs mer på FSC Internationals hemsida.