Nyheter

Wednesday, 29 August 2012
Samverkan för bättre villkor

Curacautindalen

Caracautindalens skogar i Chile dubbelcertifieras i ett gemensamt pilotprojekt mellan FSC och Fairtrade. Lokalbefolkningen får möjlighet att utveckla ett ansvarsfullt skogsbruk i tidigare överexploaterade skogar.


Med skogen som bas försöker befolkningen i Curacautindalen att återerövra möjligheterna till ett gott liv. FSC och Fairtrade bidrar med verktyg så att resultatet ska bli ett annat än 1900-talets hänsynslösa överexploatering av dalens skogar.

En plywoodfabrik förde välstånd till denna chilenska dal under 1900-talet, men överexploatering ledde till att skogen tog slut. Fabriken gick i konkurs och bygden drabbades av massarbetslöshet och utflyttning.

Nu har skogen börjat återhämta sig och kan – med rätt skötsel och rätt betalning för virket – ge dalens skogsägare och lokalbefolkning nya chanser till försörjning. Det är tanken bakom det projekt som startats av SSC Forestry och där FSC och Faitrade deltar som viktiga partners.

SSC Forestry har anlagt en såg som drivs av lokalbefolkningen och medverkat till FSC-certifiering av skogen och FSC-Fairtrade certifiering av sågverket. FSC och Faitrade ska genom sina märken bana en direkt väg till konsumenter som frågar efter trävaror framtagna med hänsyn till natur, människor och lokalsamhälle.

Ett golv av virket från Curacautin har lanserats på den svenska marknaden, av golvtillverkaren Kährs. Nu hoppas invånarna i dalen på fler och större beställningar. Varje beställning ger, utöver direkta inkomster, också en särskild Fairtrade premie som används för utveckling av lokalsamhället.