Nyheter

Wednesday, 29 August 2012
Livsrum för Sibiriens hotade tigrar

Sibirisk tiger (© Igor Zhorov)© Igor Zhorov

FSC-certifierat skogsbruk i ryska Sibirien skyddar de livsmiljöer som är viktiga för den hotade sibiriska tigern.


Skogarna i ryska fjärran östern är några av de mest variationsrika i den tempererade zonen. Det skapar livsmiljöer för ett stort antal arter, inklusive ett av världens mest magnifika rovdjur – den sibiriska tigern. Men den sibiriska tigern är hotad.

Här pågår illegala avverkningar som har stor omfattning. De skogsbilvägar som tas upp öppnar i sin tur vägen för tjuvskyttar, vilket får stora, negativa effekter för både de sibiriska tigrarna och deras bytesdjur. Den avverknings som bedrivs på laglig grund är inte alltid bättre. Den är storskalig och innebär att en timmerfront successivt expanderar in i tidigare orörda gammelskogar. Ansträngningarna för att skydda livsmiljöer som är viktiga för de inhemska arterna är praktiskt taget obefintliga.  

Här kan FSC-certifering bidra till viktiga förbättringar. FSC:s regler ger ett skydd för skogar med höga bevarandevärden. För närvarande finns 3,7 miljoner hektar FSC-certifierad skog i Primorye och Cabarovsk provinserna, och regionens största koncessionsinnehavare hoppas kunna certifiera ytterligare 6,5 miljoner hektar. 

Certifierade företag har kommit överens om att permanent sätta av 125 728 hektar från avverkning och vägbyggen, och tillämpa brukningsmetoder med förstärkt hänsyn på 92 314 hektar för att skydda viktiga livsmiljöer. 

Representanter för olika miljöorganisationer, bland annat WWF Ryssland, bidrar med inventeringar och kunskapsunderlag för att skogarna med höga bevarandevärden ska kunna identifieras och avgränsas. Det arbetet lyfter också fram skogsmiljöer som är särskilt viktiga för den sibiriska tigern