Aktuella standardfrågor

Här hittar du information om standarduppdateringar

Tuesday, 05 March 2013
Den internationella standarden (IGI) är ute på remiss

Den internationella standarden (IGI), som ska ligga till grund för utvecklingen av nationella skogsbruksstandarder i världen, är ute på en första remissomgång från 1 mars till den 30 april 2013. Läs mer…


Tuesday, 13 November 2012
Förskjuten tidsplan för svensk riskbedömning

Arbetet kommer att återupptas våren 2013 och slutföras under året.  Läs mer…


Tuesday, 13 November 2012
Full fart på förberedelserna inför standardrevisionen

 Läs mer…


Thursday, 01 November 2012
Frågor och svar om den svenska skogsbruksstandarden

Nu finns en uppdaterad version av svar på frågor om FSC:s svenska skogsbruksstandard. Läs mer…


Thursday, 13 September 2012
Nationella riktlinjer för vindkraftsetableringar

Detaljer ska klargöras Läs mer…


Tuesday, 29 May 2012
Vägledning för vindkraft i FSC-skogar

Besked från Internationella FSC Läs mer…