Aktuella standardfrågor

Här hittar du information om standarduppdateringar

Friday, 12 July 2013
Testa FSC:s nya system - Online Claims Platform

Online Claims PlatformFSC arbetar med att utveckla ett nytt system - Online Claims Platform (OCP) - för att digitalisera dokumentationskraven inom FSC-systemet. Detta kommer att innebära förbättringar för bland annat FSC:s Chain of Custody-system (CoC) eftersom det blir enklare att hantera dokumentationen mellan olika certifierade verksamheter. Läs mer…


Friday, 12 July 2013
Revisionen av Controlled Wood är nu ute på remiss

Just nu pågår en remissrunda för revisionen av Controlled Wood. Revisionen är baserad på Motion 51 ”Strengthening the Controlled Wood system” som godkänts av FSC:s medlemmar vid FSC:s internationella årsstämma 2011. Läs mer…


Friday, 28 June 2013
Remissrunda om ”HCV Common Guidance”

Just nu pågår arbetet med att utveckla en praktisk handledning för att identifiera områden med höga bevarandevärden ”HCV Common Guidance”. Läs mer…


Monday, 17 June 2013
FSC ger ekonomiskt stöd till mindre markägare

Nästan hälften av Europas skogar ägs av privatpersoner som ofta äger mindre skogsarealer. Genom att certifiera sin skog skulle dessa personer kunna arbeta för ett ansvarsfullt skogsbruk. FSC har nu inrättat en fond för att stödja denna grupp till att bli certifierade. Läs mer…


Tuesday, 05 March 2013
Den internationella standarden (IGI) är ute på remiss

Den internationella standarden (IGI), som ska ligga till grund för utvecklingen av nationella skogsbruksstandarder i världen, är ute på en första remissomgång från 1 mars till den 30 april 2013. Läs mer…


Tuesday, 13 November 2012
Förskjuten tidsplan för svensk riskbedömning

Arbetet kommer att återupptas våren 2013 och slutföras under året.  Läs mer…© Forest Stewardship Council® · FSC® F000229