Aktuella standardfrågor

Här hittar du information om standarduppdateringar

Sunday, 05 October 2014
OCP blir frivilligt

Online Claims Platform (OCP) blir inte obligatoriskt. Efter beslut av FSC kommer kravet på att använda OCP inte att införas. OCP blir istället ett frivilligt verktyg att stödja CoC-certifiering och verifiering av FSC-certifiering. Andra metoder såsom integrerade IT-system och tredjepartslösningar kommer att accepteras så länge kraven på CoC kan mötas, vilket organisationen för certifieringsackreditering, ASI, bedömer. Läs mer…


Wednesday, 23 July 2014
Ny standardbeteckning

I och med att riktlinjerna för vindkraftsetablering godkänts och lagts in som en bilaga har standarden fått en ny beteckning. Läs mer…


Wednesday, 23 July 2014
Centraliserad nationell riskbedömning för Controlled Wood genomförs under 2014

En centraliserad nationell riskbedömning för Controlled Wood kommer att genomföras i Sverige under hösten 2014. Läs mer…


Monday, 12 May 2014
Internationella regelverket för Controlled Wood ute på remiss

Skicka dina synpunkter om Controlled Wood-standarder och förfaranden till Internationella FSC! Läs mer…


Monday, 14 April 2014
Online Claims Platform (OCP) testats nu av 150 olika organisationer

Läs mer om det värdefulla bidrag detta har lett till i utvecklingen av OCP. Läs mer…


Thursday, 30 January 2014
Mer klarhet om FSC:s roll i implementeringen av EU:s Timmerförordning

FSC-certifiering är inte ett alternativ för att garantera att tillbörlig aktsamhet vidtagits – Due Diligence - om du importerar vissa trävaruprodukter till EU. Men däremot hjälper FSC-certifieringen till vid i implementeringen av ett sådant system. Läs mer…© Forest Stewardship Council® · FSC® F000229