Aktuella standardfrågor

Här hittar du information om standarduppdateringar

Tuesday, 16 December 2014
Pågående remiss

FSC reviderar sina villkor för certifierare (FSC-STD-001). Läs mer…


Friday, 07 November 2014
Uppskjutet slutdatum för utfasning av företags egna riskbedömningar för inköp av FSC Controlled Wood

Styrelsen för Internationella FSC har beslutat att skjuta upp slutdatumet till 31 december 2015 för företag att själva utföra riskbedömningar för Controlled Wood i områden där FSC:s nationella riskbedömning saknas. Läs mer…


Sunday, 05 October 2014
OCP blir frivilligt

Online Claims Platform (OCP) blir inte obligatoriskt. Efter beslut av FSC kommer kravet på att använda OCP inte att införas. OCP blir istället ett frivilligt verktyg att stödja CoC-certifiering och verifiering av FSC-certifiering. Andra metoder såsom integrerade IT-system och tredjepartslösningar kommer att accepteras så länge kraven på CoC kan mötas, vilket organisationen för certifieringsackreditering, ASI, bedömer. Läs mer…


Wednesday, 23 July 2014
Ny standardbeteckning

I och med att riktlinjerna för vindkraftsetablering godkänts och lagts in som en bilaga har standarden fått en ny beteckning. Läs mer…


Wednesday, 23 July 2014
Centraliserad nationell riskbedömning för Controlled Wood genomförs under 2014

En centraliserad nationell riskbedömning för Controlled Wood kommer att genomföras i Sverige under hösten 2014. Läs mer…


Monday, 12 May 2014
Internationella regelverket för Controlled Wood ute på remiss

Skicka dina synpunkter om Controlled Wood-standarder och förfaranden till Internationella FSC! Läs mer…