Aktuella standardfrågor

Här hittar du information om standarduppdateringar

Tuesday, 13 January 2015
Verifieringskrav i den nya spårbarhetsstandarden

FSC Online Claims Platform: ett frivilligt verktyg som kan hjälpa företagen möta den reviderade Spårbarhetsstandarden (Chain of Custody) Läs mer…


Friday, 19 December 2014
Spårbarhetsstandarden nu ute på remiss

Remissen är nu öppen för kommentarer och sista svarsdatum är 28 februari 2015 Läs mer…


Tuesday, 16 December 2014
Sista chansen att ge synpunkter på IGI och SIR

De slutgiltiga utkasten till den internationella standarden (IGI), och riktlinjerna för Skala, Intensitet och Risk (SIR) finns nu tillgängliga. Läs mer…


Tuesday, 16 December 2014
Nu finns det nya internationella standardtolkningar

På internationella FSC:s hemsida läggs det kontinuerligt upp information om nya standardtolkningar. Läs mer…


Tuesday, 16 December 2014
Pågående remiss

FSC reviderar sina villkor för certifierare (FSC-STD-001). Läs mer…


Friday, 07 November 2014
Uppskjutet slutdatum för utfasning av företags egna riskbedömningar för inköp av FSC Controlled Wood

Styrelsen för Internationella FSC har beslutat att skjuta upp slutdatumet till 31 december 2015 för företag att själva utföra riskbedömningar för Controlled Wood i områden där FSC:s nationella riskbedömning saknas. Läs mer…© Forest Stewardship Council® · FSC® F000229