Aktuella standardfrågor

Här hittar du information om standarduppdateringar

Monday, 25 November 2019
Nytt certifieringskoncept fick positivt stöd i östra Afrika

Att certifiera skogsbruk i mindre skala kan vara utmanande. I projektet New Approaches arbetar FSC med att utveckla ett koncept som ska underlätta. Konceptet fick mycket god respons när det nyligen presenterades på ett regionalt möte i östra Afrika.


Konceptet bygger på att certifieringsarbetet sker steg för steg. En åtskillnad görs mellan krav som måste uppfylla från början, så kallade kritiska kriterier, och krav som successivt ska uppnås, inom en bestämd tidsram.

Metodiken har utvecklats för att undanröja en del av de hinder för certifiering som påtalats av småbrukare och lokalsamhällen på olika platser världen: FSC:s policyer och standarder uppfattas som alltför komplicerade.
I östra Afrika har två huvudhinder för FSC-certifiering av skogsbruk i mindre skala identifierats:

  • I en övergångsfas kan kraven på avsättningar och annan naturvårdshänsyn skapa ekonomiska problem på familjenivå.
  • Vid småskaligt bruk av skogen utförs arbetet som regel av familjemedlemmar eller grannar, vilket gör det svårt att tillämpa krav som gäller arbetarrättigheter och arbetsvillkor (princip 2).

Konceptet med stegvis certifiering erbjuder lösningar på dessa problem och vann gillande när det nyligen presenterades av FSC International på ett regionalt medlemsmöte i Kenya. Medlemmarna beskrev initiativet som lovande och bad om att löpande få information om hur konceptet kommer att genomföras i östra Afrika.

Läs mer på FSC Internationals hemsida

För mer information om projektet New Approaches, kontakta Vera Santos, FSC-projektledare, på v.santos at fsc point org