Aktuella standardfrågor

Här hittar du information om standarduppdateringar

Friday, 30 August 2019
Granskare ger skogsbruksstandarden beröm

Ny standard

FSC Internationals Policy och Standards Commitee har godkänt förslaget till uppdaterad, svensk skogsbruksstandard, med tolv villkor. Villkoren åtgärdas nu, målsättningen är att standarden ska vara klar för publicering i slutet av 2019 och börja gälla tre månader senare.


Villkoren ska åtgärdas i samråd med de som är anställda för att arbeta med standardfrågor på FSC International, ett arbete som kommer att pågå under hösten.

Flera av villkoren berör hanteringen av samernas rättigheter i förhållande till skogsbruket (princip 3) samt frivilliga avsättningar (princip 6). I huvudsak är det smärre justeringar som ska göras.

Planen är att den slutgiltiga standarden ska vara godkänd och klar i slutet av 2019. Den börjar gälla tre månader efter publicering. Alla FSC-certifierade skogsägare kommer efter den tidpunkten att revideras enligt de nya reglerna.

Granskningen av den uppdaterade standard resulterade i beröm: PSC anser att standarden är välskriven, enkel och tydlig, ja faktiskt en av de bästa bland de nationella standarder som granskats av kommittén.