Aktuella standardfrågor

Här hittar du information om standarduppdateringar

Thursday, 14 March 2019
Ett första förslag till nationell skogsbruksstandard för Norge

Norsk skogsbruksstandard (© FSC Norge)© FSC Norge

Målsättningen är att certifiering av norskt FSC-skogsbruk i framtiden ska kunna göras med stöd av en genomarbetad, nationellt förankrad skogsbruksstandard. Tills vidare tillämpas en interimstandard baserad på FSC:s globala principer och kriterier.


Arbetet med att ta fram en norsk FSC-standard för skogsbrukscertifiering enligt FSC:s principer och kriterier inleddes under 2017. Ett första förslag publicerades för konsultation den 1 mars i år. Konsultationen kommer att pågå till 30 april.

Efter konsultationen kommer lämnade synpunkter att bearbetas. Ett reviderade standardförslag ska sedan att testas i fält, troligen under sommaren 2019. Förhoppningen är att en nationell norsk skogsbruksstandard enligt FSC ska kunna antas under 2020. Innan dess ska ytterligare en konsultation genomföras.

För närvarande är 640 000 hektar skogsmark i Norge FSC-certifierad. Certifieringen har gjorts med hjälp av en interimstandard, det vill säga en standard som utgår från FSC:s globala principer och kriterier, med vissa anpassningar gjorda av certifierande organisationer.

Förslaget till norsk standard för FSC-certifiering av skogsbruk finns tillgängligt på FSC Norges hemsida. Utöver standardförslaget finns även två vägledningsdokument; ett som förklarar hur standarden förhåller sig till kraven på dialog mellan skogsbruk och renskötande samer och ett som ger vägledning för hur intressekonflikter och tvister ska lösas. Det finns även ett särskilt svarsformulär (høringsskjema) som ska användas av den/de som vill lämna synpunkter på standarden.

Läs mer på FSC Norges hemsida.