Aktuella standardfrågor

Här hittar du information om standarduppdateringar

Wednesday, 06 March 2019
FSC drar in sju varumärkeslicenser i Ukraina

FSC statement ISO – Meddelande om indragna varumärkeslicenser (© FSC GD)© FSC GD

FSC har tills vidare dragit in varumärkeslicenserna för sju spårbarhetscertifierade företag som hanterar FSC-märkta träkolsprodukter i Ukraina. Skälet är att avvikelser i företagens volymredovisningar har upptäckts i en pågående utredning.


FSC har sedan 2018 lagt ner ett omfattande arbete på att granska leverantörskedjorna för FSC-certifierat träkol, bland annat genom att ge Assurance Services International (ASI) i uppdrag att granska de volymredovisningar som gjorts av större producenter och leverantörer.

ASI:s granskning visar att de försäljningsvolymer som redovisas av inblandade företag är betydligt större än produktionsvolymerna, både under 2017 och 2018. Detta indikerar att produkter som sålts som FSC-certifierade även haft ett innehåll av ocertifierat material.

Det är skälet till att Internationella FSC fattat beslutet om att dra in varumärkeslicenserna för de aktuella företagen. Beslutet innebär att de tills vidare inte får använda FSC:s varumärke och inte heller sälja FSC-certifierade produkter.

Kan något av företagen förklara vad som gått fel, visa att felen har rättats till och att det finns tillförlitliga system som gör att de inte kan upprepas, finns en möjlighet att ansöka om att på nytt få sälja FSC-certifierat material och använda FSC:s varumärke.

Den pågående granskningen av leverantörskedjorna för FSC-certifierat träkol har tidigare resulterat i att flera företag fått sina spårbarhetscertifikat indragna.

Läs mer på internationella FSC:s hemsida. Där finns även en lista som visar vilka företag som mist sina varumärkeslicenser.