Aktuella standardfrågor

Här hittar du information om standarduppdateringar

Friday, 01 March 2019
Reglerna för att använda FSC:s varumärken har uppdaterats

Ny varumärkesguide

Syftet med förändringarna är framförallt att göra det enklare för dem som har, eller vill skaffa en licens för att använda FSC:s varumärken i sin marknadsföring. Uppdateringen kommer att träda i kraft den 1 juni 2019.


De som använder FSC:s varumärken måste följa FSC:s regler. Reglerna hjälper alla i kedjan från råvara till slutanvändare att se till så att produkter som säljs med FSC:s märke verkligen uppfyller FSC:s krav.

Reglerna har hittills redovisats i en standard (FSC-STD-50-002). I den nya guiden används både bild och text för att förklara reglerna. Den beskriver tydligt hur FSC:s olika varumärken kan användas och när och varför den som vill använda märket i utåtriktad kommunikation måste ha en varumärkeslicens.

Guiden innehåller också förslag på hur de som tillhandahåller FSC-märkta produkter kan berätta om de positiva effekter FSC-systemet tillför i en produkts livscykel.

Guiden ersätter från den 1 juni 2019 FSC-standarden med regler för varumärkesanvändning. FSC Sverige kommer att publicera och distribuera en svenskspråkig version av den nya guiden.

Läs mer om guiden på internationella FSC:s hemsida
Läs mer om reglerna för varumärkesanvändning på vår webbplats