Aktuella standardfrågor

Här hittar du information om standarduppdateringar

Thursday, 14 February 2019
Ny ISO-standard inget alternativ till FSC:s CoC-standard

FSC statement ISO (© FSC GD)© FSC GD

Den nyligen publicerade ISO-standarden för spårbarhet i trä- och träbaserade produkter, ISO Standard 38200, kan inte ersätta FSC:s spårbarhetsstandard.


Skälet är att ISO-standarden inte är en certifieringsstandard. Den kan inte ensamt användas som grund för specifika påståenden om en produkts ursprung och egenskaper. Detta framgår av standardtexten.

Syftet med ISO-standarden är att tillhandahålla ett konsekvent och internationellt förankrat arbetssätt för att dokumentera och vidarebefordra information om träbaserade insatsvaror i hela eller delar av en tillverkningskedja. Standarden i sig innehåller inga krav på råvarans ursprung, annat än att den ska komma från legala källor.

Så den som vill märka sina produkter med FSC:s varumärke måste fortsatt använda FSC:s spårbarhetsstandard och de kontroller som är ett villkor för certifiering och varumärkesanvändning.

FSC har ett etablerat samarbete med ISO och har i den rollen deltagit i standardutvecklingsarbetet. Läs mer på internationella FSC:s hemsida.