Aktuella standardfrågor

Här hittar du information om standarduppdateringar

Tuesday, 13 January 2015
Verifieringskrav i den nya spårbarhetsstandarden

FSC Online Claims Platform: ett frivilligt verktyg som kan hjälpa företagen möta den reviderade Spårbarhetsstandarden (Chain of Custody)


Den 19 december skickades det nya utkastet till Chain of Custody-standarden (FSC-STD-40-004) ut på remiss. Utkastet omfattar ett antal förslag för ändringar i CoC-systemet, där bland annat avsnittet om verifiering av transaktioner är en av de mest betydelsefulla.

Enligt den nuvarande CoC-standarden finns det svårigheter för certifierare och ASI att upptäcka felaktiga volymer eller felaktiga anspråk på FSC-material mellan certifierade organisationer, oavsett om orsaken är uppsåtligen eller av oaktsamhet. Det verifieringskriterium som ingår i utkastet till standarden syftar till att ordna detta underliggande problem.

I det nya förslaget finns ett krav att certifierade organisationer ska implementera en intern mekanism eller system där inköp av FSC-certifierat material från en certifikatinnehavare kan matchas med försäljningen av FSC-certifierade materialet från sin leverantör.

Välj verifieringsmetod
FSC kommer inte bestämma vilket system eller mekanism som de certifierade organisationerna måste använda för att uppnå kriteriet för verifieringen.
Ett verktyg kan vara FSC Online Claims Platform, som kommer att göras tillgängliga för alla certifikatinnehavare gratis. Andra metoder kan innefatta manuell kontroll, eller andra automatiserade system (t.ex. system där det finns ett gemensamt register för ingående och utgående material som delas mellan kund och leverantör).

När certifikatinnehavarna väl har valt en mekanism att använda, är det upp till deras certifierare att avgöra om organisationen mött kriteriet.
Skapa alternativa lösningar.

FSC behöver din hjälp med att hitta alternativa lösningar (identifiera möjliga alternativ) för att möta kriteriet. Vi uppmanar därför alla intressenter inom FSC att engagera sig i remissen och hjälpa oss att skapa lösningar som är godtagbara för alla.

Remissen på det nya utkastet till standarden är öppen fram till den 28 februari.

Läs mer om verifikationskriteriet


Läs mer om revisionen av CoC-standarden