Aktiviteter

Friday, 15 February 2019
Dags för Svenska FSC:s årsstämma

Årsstämma 2019 (© Mostphotos)© MostphotosDen kommer att genomföras den 14 maj i Uppsala. Läs mer…


Monday, 11 February 2019
Expertkurs i FSC spårbarhetscertifiering - Uppsala april 2019

Nepcon CoC kurs april 2019NEPCon bjuder in till kurs i FSC:s lokaler i Uppsala den 2-4 april Läs mer…


Sunday, 10 February 2019
Workshopar om nyckelbiotoper och höga bevarandevärden

Delta i arbetsgruppHur kan vi gemensamt och konstruktivt hantera höga bevarandevärden och nyckelbiotoper inom FSC-systemet i Sverige? Läs mer…


Tuesday, 13 March 2018
Save the date! Konsultation 2 - svensk skogsbruksstandard

Konsultation 2 (© Ölandsfokus/Mostphotos)© Ölandsfokus/MostphotosDen andra konsultationen av den svenska skogsbruksstandarden kommer att gå ut i slutet av juni 2018. Läs mer…


Thursday, 25 January 2018
Medlemsmöte om standardrevisionen 12-13 februari

Svenska FSC:s kansli bjuder in till medlemsmöte för att informera om arbete med standardrevisionen. Mötena kommer att ske tillsammans med FSC International för att hitta lösningar för de frågor inom revisionen där oenighet fortfarande råder. Läs mer…


Tuesday, 01 August 2017
Bureau Veritas skogskonferens med fokus på certifiering

Konferensen riktar sig till dig som arbetar med skog-, trä- och fiberprodukter gällande nyheter och utveckling inom FSC och spårbarhet, EUTR, FLEGT & internationell lagstiftning. Läs mer…