Aktiviteter

Sunday, 10 February 2019
Workshopar om nyckelbiotoper och höga bevarandevärden

Delta i arbetsgruppHur kan vi gemensamt och konstruktivt hantera höga bevarandevärden och nyckelbiotoper inom FSC-systemet i Sverige? Läs mer…


Tuesday, 13 March 2018
Save the date! Konsultation 2 - svensk skogsbruksstandard

Konsultation 2 (© Ölandsfokus/Mostphotos)© Ölandsfokus/MostphotosDen andra konsultationen av den svenska skogsbruksstandarden kommer att gå ut i slutet av juni 2018. Läs mer…


Thursday, 25 January 2018
Medlemsmöte om standardrevisionen 12-13 februari

Svenska FSC:s kansli bjuder in till medlemsmöte för att informera om arbete med standardrevisionen. Mötena kommer att ske tillsammans med FSC International för att hitta lösningar för de frågor inom revisionen där oenighet fortfarande råder. Läs mer…


Tuesday, 01 August 2017
Bureau Veritas skogskonferens med fokus på certifiering

Konferensen riktar sig till dig som arbetar med skog-, trä- och fiberprodukter gällande nyheter och utveckling inom FSC och spårbarhet, EUTR, FLEGT & internationell lagstiftning. Läs mer…


Wednesday, 18 January 2017
Medlemsmöte FSC International kring boreala skogsfrågor

MedlemsmöteUppsala 23-24 januari, 2017 Läs mer…


Wednesday, 18 January 2017
Webinar om FSC:s nya spårbarhetsstandarder

WebinarDen 1 januari 2017 godkände FSC Internationals styrelse de standarder som rör spårbarheten för FSC-certifierade produkter. FSC-STD-40-004 V3-0 Chain of Custody Certification och FSC-STD-20-011 V4-0 Chain of Custody Evaluations. Standarderna börjar gälla den 1 april 2017. Läs mer…