Aktiviteter

Friday, 19 November 2021
Bygga hållbart

Webbinarium - Bygga hållbart (© FSC International)© FSC International

Panelsamtal om fördelarna med att bygga med FSC-certifierat virke


Onsdagen den 24 november 2021 kl. 15:00

Motståndskraftiga skogar är för att nå klimatneutralitet. Men förstörelse av världens skogar fortsätter att vara en stor bidragande orsak till klimatkrisen - cirka 13 procent av de årliga koldioxidutsläppen beror på avskogning (källa: IUCN). Samtidigt har skogen potential att binda byggsektorns årliga utsläpp fem gånger om.

Så hur kan vi värna världens skogar?
Kort sagt, en ökad efterfrågan på hållbart framställt virke kan skydda skogarna från skövling. FSC-certifiering är ett effektivt verktyg för att förhindra avskogning, bevara den biologiska mångfalden och förbättra kollagringen i skogarna. Certifierade skogsprodukter som byggnader, båtar och broar binder kol under sin livscykel.

När man designar framtidens gröna byggnader kan arkitekter och designers spela en nyckelroll för att värna skogarna genom att specificera användningen av certifierade träprodukter, såsom korslaminerat trä.

Deltagare i panelsamtalet är:

  • Sebastian Bildau, arkitekt, CF Möller arkitekter
  • Carlo Battisti, VD, Living Future Europe
  • Antonio J Lara, biträdande professor, tekniska universitetet i Madrid
  • Modererad av: Trevor Armel, Program Manager, FSC International

Läs mer om webinariet och anmäl dig här: Building Sustainably: The benefits of building with FSC-certified mass timber