Aktiviteter

Tuesday, 07 September 2021
Seminarium om FSC:s standard för revision av FSC-certifierat skogsbruk

Webbinarium (© Mostphotos)© Mostphotos

Standarden för hur certifierare reviderar skogsbruket är nu ute på konsultation (Forest Management Evaluations FSC-STD-20-007). Vi håller seminarium torsdagen den 9 september klockan 13.00-15.00


Två konsultationer pågår parallellt, en avser FSC-standarden för utvärdering av skogsbrukscertifikat, den andra handlar om hur revisioner kan genomföras utifrån ett riskbaserat angreppsätt. Båda konsultationerna pågår till den 12 september. Standarden för revision av FSC-certifierat skogsbruket innehåller krav för revision av certifierade skogsägare mot den svenska FSC-standarden för skogsbruk och rör bland annat hur en revision ska planeras och genomföras, samt vad certifierarrapporten ska innehålla.

Du är välkommen att medverka på ett seminarium torsdagen den 9 september klockan 13.00-15.00.
Henrik von Stedingk, FSC Sverige håller i seminariet. Medverkar gör också Magnus Norrby som är medlem i den internationella tekniska arbetsgruppen. Henrik kommer att ge en kortare beskrivning av de förändringar som föreslås i FSC-standarden för utvärdering av skogsbrukscertifikat samt om förslagen för att integrera ett riskbaserat angreppssätt. Magnus kommer att berätta om arbetet för att ta fram förslaget. Det kommer också att vara öppet för frågor.

Inför seminariet är det bra om du loggar in på FSC:s konsultationsplattform. Här finns förändringsförslagen presenterade och beskrivna på engelska.

Deltar i seminariet gör du via genom att logga in på denna Teamslänk strax innan seminariet börjar. Någon föranmälan behövs inte.