Aktiviteter

Wednesday, 19 May 2021
Webinarium – projektcertifiering Siljansnäs

Naturum Siljansnäs (© ByggDialog Dalarna)© ByggDialog Dalarna

I Siljansnäs utanför Leksand bygger Naturvårdsverket och Länsstyrelsen Dalarna ett nytt naturum. Byggnaden är i form av ett torn som ger betraktaren en underskön vy över en vacker dalabygd. Eftersom platsen är belägen i kanten av det stora meteoritnedslaget för över 300 miljoner år sedan ger utsikten massor att information för den vetgirige.


För klimatets skull väljs trä som material samtidigt som det görs försök att relatera materialvalet ända tillbaka till skogen. Här får du insikter i Sveriges första certifierade byggnad enligt
FSC-systemets Projektcertifiering.

Vid val av klimatsmarta material används livscykelanalyser som verktyg för beräkningar av utsläppen. Underlaget ligger därefter till grund för den första upprättade klimatdeklarationen i Dalarna, en förberedelse för den nya lagsstiftningen som träder i kraft under 2022.

Att bygga ett torn som utsätts för stundtals kraftiga kastvindar krävs en konstruktion som löser problemen. Fasaden planeras få en för Sverige mycket ovanlig bränd yta, en teknik som hämtats från Japan.

I ByggDialog Dalarnas modell för innovation och utveckling har projektet skapats som en testbädd, vilket ger intresserade möjlighet att följa arbetet och föra dialog om lösningar.


Tid: onsdagen den 2 juni kl. 9.00 – 11.30
Plats: workshopen är digital. Länk sänds ut till anmäld.
Anmälan: senast 27 maj på länk

Testbädd – Naturum Siljansnäs ByggDialog Dalarna

Mer information: Åke Persson ake at byggdialogdalarna point se

Mer information och program för webinariet hittar du nedan.