Aktiviteter

Wednesday, 05 May 2021
Vet mer om FSC:s globala strategi

FSC:s globala strategi 2021-2026

FSC:s globala strategi för 2021-2026 presenteras under detta webinarium den 5 maj.


Strategin för 2021-2026 lanserades av FSC International i slutet av förra året. Den pekar ut riktningen för hela FSC-organisationen de närmaste fem åren.

Nu har strategin översatts till svenska, eftersom den är ett viktigt underlag för det kommande arbetet med att formulera långsiktiga målsättningar för FSC Sverige.

Under seminariet presenteras den globala strategin, och deltagarna har sedan möjlighet att ställa frågor och reflektera över innehållet i ett svenskt perspektiv.

Tid: 5 maj kl 15.00-16.00
Anmäl dig till kontakt at se.fsc point org så får du en länk till webinariet.