Aktiviteter

Thursday, 04 April 2019
Omvärlden och FSC – ett seminarium

Omvärlden och FSC

FSC verkar i en komplex omvärld. I samband med sin föreningsstämma bjuder FSC Sverige in till ett seminarium om omvärldsfrågor som har aktualitet för FSC.


Marknadsläget i skogsbranschen, men också det aktuella debattklimatet är aspekter Sten B Nilsson kommer att prata om under sitt inlägg med rubriken Svensk skogsnärings omvärld och några implikationer för FSC. Sten B Nilsson är skogskonsult och professor emeritus vid det internationella institutet för tillämpad systemanalys, IIASA, i Österrike.

Maggis Renström från Världsnaturfonden pratar om den roll FSC har möjlighet att spela i en hållbar livsmedelskedja. I samverkan med ledande svenska livsmedelsföretag arbetar Världsnaturfonden med att utveckla lösningar för att hantera hållbarhetsutmaningar i hela värdekedjan. Att välja hållbara förpackningslösningar är en bland flera utmaningar.

En i FSC-systemet redan aktuell fråga gäller möjligheten för entreprenörer att certifiera sig. Gunnar Rundgren kommer under sitt inlägg att belysa i vilken utsträckning entreprenörscertifiering kan vara intressant för FSC. Gunnar Rundgren är konsult.

Seminariet kommer att genomföras i Uppsala mellan kl 14-17 den 14 maj, på Konferens Hubben. Anmälan görs till info at fsc-sverige point org senast den 30 april.