Aktiviteter

Sunday, 10 February 2019
Workshopar om nyckelbiotoper och höga bevarandevärden

Delta i arbetsgrupp

Hur kan vi gemensamt och konstruktivt hantera höga bevarandevärden och nyckelbiotoper inom FSC-systemet i Sverige?


Det är frågor vi kommer att bearbeta under tre workshopar i vår. Underlag för diskussionerna räknar vi med att få in genom de nulägesanalyser vi bett våra medlemmar att bidra med. Sista datum för att lämna in en nulägesanalys är den 1 mars (mer information hittar du under denna länk)

Följande datum och platser gäller för de planerade workshoparna: onsdag 15 maj i Uppsala samt tisdag 21 maj och onsdag 22 maj i Gävle.

Vi ser fram emot goda samtal och ett brett deltagande av intressenter. För att få kontinuitet i samtalen och föra processen framåt ser vi helst att samma personer deltar vid samtliga tillfällen, alltså vid de tre workshopar som ska genomföras.

Har du frågor kan du höra av dig till Svenska FSC:s kansli, info at fsc.sverige point org eller på tel 018-14 15 26. Vi återkommer inom kort med mer information. Du kan redan nu anmäla ditt deltagande genom att maila till info at fsc-sverige point org, skriv Vårens workshopar i ämnesraden.